Logo
Skupina ČMZRB
Skupina ČMZRB

Skupina ČMZRB

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., je národní rozvojovou bankou České republiky. Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. ČMZRB je mateřskou společností ČMZRB investiční, a.s., Národního rozvojového fondu SICAV, a.s., a MUFIS, a.s.

Přejít na web

ČMZRB investiční, a.s.

ČMZRB investiční je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

Národní rozvojový fond SICAV, a.s.

Národní rozvojový fond SICAV, a.s., (NRF) je 100% vlastněnou dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., a v listopadu 2020 získal licenci České národní banky. Jeho cílem je investovat do projektů umožňujících sociální a ekonomický rozvoj, zejména v oblasti infrastruktury. NRF bude financovat rizikovou část projektových nákladů, což mu umožní přilákat další soukromé zdroje.

Přejít na web

Mufis a.s.

Společnost MUFIS, a.s., (dříve Municipální finanční společnost) byla založena Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu bylo na základě Programové dohody USAID poskytnuto 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012.

Přejít na web