Aktuality

Skupina ČMZRB pomůže přeměnit ostravské brownfieldy na moderní podnikatelská centra. Nový program, který spustila ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, pomůže financovat revitalizaci přibližně šesti brownfield areálů na funkční objekty prostřednictvím zvýhodněného mezaninového financování. Více zde.

Českomoravská záruční a rozvojová banka dnes uzavřela dohodu o spolupráci s Burzou cenných papírů Praha. ČMZRB v rámci IPO Fondu vstoupí na trh START a zařadí se mezi investory na českém akciovém trhu. Prostřednictvím kapitálových vstupů podpoří rozvoj malých a středních podniků. Více zde.

ČMZRB investiční, a.s., jako správce IPO Fondu, vyhlašuje výzvu pro provozovatele mnohostranných obchodních systémů. Výzva a tisková zpráva jsou zveřejněné zde:

ČMZRB investiční, a.s.

ČMZRB investiční  je akciovou společností v 100% vlastnictví Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Jejím hlavním cílem je podpora veřejných a soukromých investic prostřednictvím kapitálových a kvazikapitálových finančních nástrojů, které jsou založeny na principu návratnosti. Společnost tento cíl naplňuje prostřednictvím správy finančních nástrojů a fondu fondů, přičemž investorem jsou příslušné řídicí orgány státní správy.

Představenstvo:

Ing. Ondřej Ptáček, předseda představenstva

Mgr. et Mgr. Martin Potůček, člen představenstva

Mgr. Jan Barta, člen představenstva

Povinně uveřejňované informace:

Společnost ČMZRB investiční, a.s., byla založena dne 29. srpna 2019 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24613. Zápis v obchodním rejstříku najdete zde.

Výroční zpráva za rok 2019 je ke stažení zde.

Kontakt
ČMZRB investiční, a.s.
Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1
IČ: 08465797
Telefon: 255 721 111
Email: investicni@cmzrb.cz


Je dceřinou společností Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., více na www.cmzrb.cz.